1. Suonare d’Amatori, officieel Stichting Delfzijls Symphonieorkest, hierna ‘Suonare’, is een orkest dat per project wordt samengesteld. Daartoe worden persoonsgegevens bijgehouden van deelnemers en potentiële deelnemers, hierna samen ‘deelnemers’.
  2. De gegevens die kunnen worden bijgehouden zijn naam, adres, postcode, woonplaats, mailadres(sen), telefoonnummer(s), instrument(en) en bankrekeningnummer. Verder kan worden bijgehouden of iemand amateur of professional is en in het laatste geval of iemand zzp’er is. Ook kan er informatie worden bijgehouden over bijvoorbeeld speelervaring en deelname aan eerdere projecten. Tot slot worden eventuele gegevens bijgehouden die deelnemers zelf via e-mail met Suonare delen.
  3. Suonare gebruikt de gegevens om contact met deelnemers op te nemen in verband met nieuwe projecten, om nieuwsbrieven en bladmuziek te versturen en om betalingen te verrichten.
  4. De gegevens worden digitaal veilig opgeslagen en zijn niet bereikbaar voor buitenstaanders. Ze zijn beveiligd met een wachtwoord dat regelmatig wordt vervangen en dat alleen bekend is bij de bestuursleden en de wervingsfunctionaris. De gegevens worden niet door andere partijen verwerkt. Zonder toestemming van de betrokkene worden de gegevens niet gedeeld met anderen.
  5. Bij een bezoek aan de website www.suonare.nl worden er geen persoonsgegevens verzameld.
  6. Iedereen heeft het recht te weten welke gegevens van hem of haar worden bijhouden. Een mailtje naar secretariaat@suonare.nl is voldoende om hierin inzage te krijgen. Hetzelfde mailadres kan worden gebruikt om gegevens te wijzigen, om te verzoeken “vergeten” te worden of om een klacht in te dienen.
  7. Gegevens van deelnemers worden vijf jaar bewaard, gerekend vanaf het concert aan het eind van het laatste project waarvoor zij zijn benaderd. Met toestemming van de deelnemer kan die periode steeds met vijf jaar worden verlengd. Tussentijds heeft de deelnemer altijd de mogelijkheid zijn gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.