Beste liefhebber van (koor)muziek, Suonare heeft u nodig!

Al bijna 25 jaar begeleidt Suonare d’Amatori mooie koorprojecten van meerdere koren uit de regio Noord-Nederland, het is er zelfs speciaal voor opgericht in 1991. Hier zijn in de loop der jaren tientallen solisten en orkestmusici, en honderden koorleden bij betrokken geweest. Voornamelijk amateurs die uit liefde voor de muziek hun hobby uitoefenden. Met zijn allen hebben we ook al vele jaren een enthousiast publiek bediend, en hebben op veel verschillende plaatsen concerten gegeven.

Onze doelstelling is:
Het mogelijk maken van symfonisch begeleide koorconcerten door amateurmusici.
Het bieden van mogelijkheden aan amateurmusici om in een symfonisch orkest te musiceren.

Om deze doelen te bereiken organiseren we veel activiteiten, zoals concerten en workshops. Al deze activiteiten komen er echter niet vanzelf, ze zijn slechts mogelijk dankzij de inzet van de mensen die deze projecten achter de schermen organiseren. Om onze activiteiten voort te zetten zijn wij altijd op zoek naar:

                  Helpende handen in ons bestuur

Hoe kunt u bijdragen?
Elke bijdrage is waardevol en welkom, ook al is die nog zo klein. Er zijn heel veel taken en taakjes, maar het belangrijkste is de continuïteit en stabiliteit van onze stichting te garanderen. We zoeken mensen met hart voor (koor)muziek in de regio Groningen..

Wat brengt het u?
U neemt deel aan een vergadering in prettige informele sfeer, en u kunt meepraten over Suonare-zaken. U hebt dus een creatieve en positieve inbreng over de lopende zaken, en u denkt mee over de toekomst van het orkest. Reiskosten kunnen in overleg worden vergoed.

Hoe ziet dat eruit?
U bezoekt vrijblijvend een of enkele maandelijkse vergaderingen, en voert naar wens en mogelijkheden al een enkele taak uit. U verplicht zich nog tot niets. Mocht u de smaak te pakken krijgen dan kunt u na goedkeuring door de zittende bestuursleden toetreden tot het bestuur.
Vele handen maken licht werk, en zo kan ieder naar eigen vermogen blijven bijdragen. Wilt u onze organisatie komen versterken? Zegt het voort, ook aan mensen van buiten. Ook als u mensen kent die willen deelnemen, geef het aan ons door.
Meld u aan als “helpende hand”, via secretariaat@suonare.nl of bel onze voorzitter.

Namens het bestuur,

Margaretha den Hollander, secretaris
Hans Stoelinga, voorzitter, 06-227 798 55