Datum
1 februari 2020, van 10.00-16.00 uur

Locatie
Cultuurboerderij Westerklavier, Den Horn

Door wie
De workshopleider is Hans Lub, violist. Hij speelt als uitvoerend musicus voornamelijk oude muziek. Er zal zowel actief geluisterd als gemusiceerd worden.

Voor wie
Geschikt voor strijkers, houtblazers en klavecimbel. Na overleg evt. ook voor andere instrumentalisten. Er wordt gespeeld op a=440 Hz, zo mogelijk met barokstok.

Inhoud van de workshop
Het notenschrift heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld van geheugensteuntje en didactisch hulpmiddel tot een precieze registratie van wat er moet klinken. Vanuit een (naar onze maatstaven) losse en grotendeels geïmproviseerde muziekpraktijk is onze notatie geleidelijk “gestold” in dat wat je op kon schrijven – de noten, dat wat je alleen maar aan kon duiden: articulatie- en versieringstekens, en datgene wat aan de goede smaak en inspiratie van de musicus werd overgelaten.

Dat maakt het lastig om onderscheid te maken tussen versieringen en bijvoorbeeld articulatie, dynamiek en vibrato. In de 18e eeuw werd dat onderscheid lang niet altijd gemaakt, en Hans denkt dat het vruchtbaar is om dat nu ook niet te doen.

Hans zal in de workshop vertellen en voorbeelden laten horen en zien over de improvisatie- en versieringspraktijk in de 17e en 18e eeuw en de manier waarop ze in Frankrijk, Italië en Duitsland verschilden. Voor het praktische gedeelte werken we aan een drietal korte ensemblestukken in de verschillende nationale stijlen, waarbij alle aspecten van “wat er niet staat” (articulatie, inégalité, micro-dynamiek en vibrato) aan de orde zullen komen. En ook heel praktisch, voor iedereen: hoe realiseer je dat alles op je instrument, wat betekent het bv. voor je streektechniek en keuze van vingerzetting.

Een ander verschil tussen de uitvoeringspraktijk van oude muziek en het moderne orkest is de rol van de dirigent (die in de 18e eeuw vooral een ceremoniële functie had, en vaak met zijn rug naar het orkest stond): een barokensemble speelt samen zoals een band, op het gehoor (met de continuogroep als “ritmesectie”), en niet door te kijken naar een dirigent. De preciezere articulatie van barokmuziek maakt dat ook makkelijker dan in latere muziek, met zijn lange lijnen en complexe instrumentatie.

Natuurlijk doen we de noten en de dirigent niet in de prullenbak. Maar deze workshop zal wel proberen om u losser te laten komen van notatie en muziek te laten maken met wat je niet ziet, maar wel kunt horen.

Wie is Hans Lub
Hans Lub studeerde viool en barokviool in Utrecht (bij Pavel Šorm en Alda Stuurop) en speelt in ensembles zoals Concerto d’Amsterdam, barokorkest Eik en Linde, das Neu-Eröffnete Orchestre, Barockorchester “le Chardon”, en het Noorse ensemble Currentes. Met deze laatste groep heeft hij van 2015-2018 intensief gewerkt aan het onderzoeksproject “Wheels within Wheels” waarin 14e-eeuwse “super librum” (op een gegeven liturgische melodie) improvisatietechnieken dienden als inspiratie voor nu levende componisten. Hoewel hij als uitvoerend musicus voornamelijk oude muziek speelt is hij als docent en uitvoerend muzikant ook thuis in romantische, moderne muziek, en jazz.

Fotoimpressie van de dag