Statutaire naam: Stichting Delfzijls Symphonie Orkest (ook genoemd: Suonare d’Amatori)

KvK: 41015510
IBAN-nummer: NL15RBRB0706573080

RSIN of fiscaal nummer : 805174813

Rapport Jaarrekening 2021 (pdf)

Secretarieel jaarverslag 2021 (pdf)

Beleidsplan 2021 – 2026 (pdf)

Website: www.suonare.nl

E-mailadres: secretariaat@suonare.nl

Telefoon: voor telefonische afspraak graag even mailen naar het e-mailadres secretariaat@suonare.nl.

Doelstelling Statuten Stichting Delfzijls Symfonie Orkest
a. Het stimuleren en mogelijk maken van symfonisch begeleide koorconcerten door amateurmusici in de regio Eemsmond/de Provincie Groningen.

b. Het bieden van mogelijkheden aan amateurmusici om in een symfonisch orkest te musiceren.

Zie verder: bovenstaande beleidsplan.

Hoofdlijnen beleidsplan

Suonare d’Amatori, opgericht in 1996, is een projectorkest van vergevorderde amateurs dat repertoire speelt uit de barokke en klassieke periode. Suonare d’Amatori begeleidt vooral koren met solisten maar treedt  daarnaast ook op als symfonieorkest of als kamerorkest. Suonare d’Amatori streeft naar een hoog niveau van authentiek musiceren. Dit wil zeggen dat het orkest de klank en de articulatie probeert te benaderen uit de periode waaruit de muziek dateert. Daarbij gebruiken we moderne instrumenten, in de stemming (A = 440). Bij de repetities ligt de nadruk op de interpretatie en de technische verzorging van de muziek. Omdat het orkest wil blijven leren en geïnspireerd wil blijven musiceren, worden de orkestleden soms extra begeleid in workshops door gespecialiseerde beroepsmusici (repetitoren) die veel ervaring hebben met het uitvoeren van bijvoorbeeld oude muziek.

Bestuurssamenstelling
Hans Stoelinga, voorzitter
Margaretha den Hollander, secretaris
Yme Prummel, penningmeester

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen loon of vacatiegeld, wel worden onkosten vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten ten dienste van het orkest.